Forex9999

Short BTC 47600 ; SL 48000; TP 47000

Giá xuống
COINBASE:BTCUSDT   BTC/USDT
Kèo lướt sóng cho AE bắt sóng hồi BTC

Kêy Nến 46400 BTC sẽ về đó lấp Gap
Bình luận: Đã short mạnh ở 47600 chờ cú hồi nhẹ về 47000

Bình luận

Bác phân tích pha này giỏi quá ạ
Phản hồi
web ae tham khảo đọc cho vui : http://www.forex9999.com.vn
Phản hồi
wwww.forex9999.com.vn
Phản hồi