LeMyQuangMinh

BTC đánh ngắn Gôm hàng (72 73) xã (76 77) chờ mua 68.

Giá lên
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
BTC đang giảm để lấy đà tăng lên 76 77 hoàn thành sóng elliot 4 tiếng vông elliot 5 giảm về 68.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.