Phamdong1969

Bitcoin có thể đã điều chỉnh xong

Giá lên
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Giá Bitcoin ngày hôm qua 19/9 đã giảm về 9653$
song giá đóng cửa lại kéo lên 10.244$. Tuy nhiên giá này vẫn nằm dưới đường trung bình 20 của dải bolinger. Nhưng nó chứng tỏ một lực mua mạnh khi giá về dưới 10.000$
MACD trên đồ thị hàng ngày vẫn nằm phía trên đường tín hiệu và với một cây nên rút chân đóng xanh như thế này. thông thường sẽ không điều chỉnh giảm nữa
Theo chúng tôi BTC sẽ đạt giá đạt 10.800$ trong một hai ngày tới và chinh phục mục tiêu 12.300$