phamhaotrademater

bitcoin giảm giá

Giá xuống
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
với mô hình tăng giá bitcoin đã bị phá vỡ tôi tin rằng bitcoin sẽ giảm giá về ít nhất vung 27k , nếu không giữ được vùng giá này sẽ về 17k , sau dó tích luỹ và tăng giá dài hạn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.