luciferaio

BTC/USDT nhịp tăng ngắn hạn

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Taget buy : 8k-8k1
Taget Sell : 8k8 - 8k9
sl : > 7k7
R/R: 1/2
Bình luận: BTC di chuyển