TuLeeAT

BTC/USDT 19/8 - đang trong mô hình cái nêm giảm

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
BTC /USDT 19/8 - đang trong mô hình cái nêm giảm
- Ta có thể thấy BTC đang đi trong một mô hình cái nêm giảm, trong một Xu hướng trước là tăng, cũng đang là một tín hiệu tốt cho BTC ở khung ngắn hạn H1 - H4
- Ta đợi hành vi giá tiếp theo của BTC có thể Breck ra khỏi mô hình cái nêm và tiếp diễn xu hướng tăng hay không
- Đợt giảm của BTC lần này do ảnh hưởng không ít của chứng khoáng Mỹ, khi mà CK Mỹ liên tục giảm mạnh vào hôm qua và hôm nay

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.