dinhchien

Cách vẽ, giao dịch Sóng đối xứng (Symmetry waves)

Đào tạo
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Sóng đối xứng sử dụng nguyên tắc 80/20 để đánh số sóng.
Ví dụ đơn giản về cách vẽ và giao dịch.