bemillionaireczu

Btc bẫy giá giảm

Giá lên
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Giá tăng nhà cái cố ý tạo nến h4. Giảm full lực để bẫy giá đám đông
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.