TonySatoshi

BTC trung hạn

Giá xuống
BITTREX:BTCUSDT   Bitcoin / Tether
Giá cần phải test về vùng 5k5 - 6k trước khi lên 11k.

Bình luận

BTC da ve 6k5 va len 9k8
Phản hồi