BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Btc sẽ $5k nhưng không phải lúc nà
Về ngắn hạn btc vẫn chỉ mới có 1 đợt giảm kể từ pannic sell từ vùng 41xx
Dự kiến vài ngày tiếp theo sẽ tiếp tục tìm về vùng 36xx-37xx để điều chỉnh rsi trước khi có một đà tăng mạnh lên vung $5k
Chúc gd thành công!!

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.