KaMen214

BTC/USDT xu hướng điều chỉnh trước khi xuống sâu hơn hiện tại

KaMen214 Cập nhật   
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
BTC /USDT xu hướng điều chỉnh trước khi xuống sâu hơn hiện tại
Giao dịch đang hoạt động:
BTC hiện tại vẫn đang trong plant. Sau khi test cản 10k2 bật lại, giá có xu hướng hồi về 9k7 để lên tiếp
Bình luận:
Nâng stoploss để bảo vệ tk
Bình luận:
cản phía trước là 10k6, có thể btc hồi nhẹ về 10k1 hoặc phi thẳng luôn lên 11k2
Giao dịch được đóng thủ công:
Chờ btc hồi về 10k1 thì mua lại.
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
done

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.