ck_tudien_info

BTC tiếp tục uptrend

Giá lên
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Test lại thành công, BTC tiếp tục uptrend

Chỉ bảo thiên đường-địa ngục :v
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.