Chart 1D
BTC tiếp tục tăng nhẹ trong ngắn hạn. Do Hqua bảo sml thì nhà đầu tư sẽ đỗ vốn vào mua BTC và alt
chart 1W
Dựa chỉ báo MACD , RSI
cho thấy khả năng BTC sẽ tiếp tục giảm sâu, có thể về vùng 8211 . thê thảm nhất là về 5900, Nhưng khả năng này rất ít vì BB dưới đã hình thành hướng lên
Down trend kéo đến tận cuối tháng 3, đầu tháng 4.