POLONIEX:BTCUSDT   Bitcoin / Tether USD
Nếu BTC tạo các đỉnh thấp dần dưới khu vực 45k thì khả năng tạp mô hình cờ giảm là rất cao. Cần thận trọng khi BTC quay trở lại tiếp cận khu vực 44-45k. BTC chỉ có kỳ vọng tăng giá trở lại 53k khi break 45k mạnh mẽ và sẽ thuyết phục hơn nếu có nhịp test trụ vững 45k sau đó bật lên.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.