CryptoStation

Cập nhật Bitcoin (26/01) - Không có Bò ròi anh em ạ

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Cuối cùng thì chẳng có con bò nào đến với chúng ta, vì vậy chúng ta nên thay đổi kế hoạch
Dưới đây là chi tiết kế hoạch cho BTC
- Tăng lên 8500-8550$
- Rớt về 8000-8050$
- Tăng lên 8950-9000$
- Rớt về 7600$
* Dừng lỗ cho từng bước là sai lệch 100$
Giao dịch được đóng thủ công: Virus Corana đang hoành hành và tất cả các thị trường chứng khoán, hàng hóa, vàng và cả Bitcoin đều bị ảnh hưởng!
Và phân tích phía trên của chúng ta đã bị thay đổi, thế giới đang lâm nguy và điều chúng ta cần làm là bảo vệ tài sản của chúng ta bằng cách trữ Vàng và Bitcoin
Mua BTC quanh 8600$
Bán : 8800-9000-9200$
Hold (nếu phá 9200$) : 10000-11000-12000$
Dừng lỗ : Dưới 8225$
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.