Trader-Pro-48

btc đang về vùng giá tốt

Giá lên
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
vùng cản 8k9 - 8k5 là 1 vùng cản lớn, sau những ngày giảm thì đây sẽ là vùng giá tốt để mua vào. dự kiến sẽ tích luỹ giá này 1 thời gian trước khi test lại các đỉnh 10k6 - 11k
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.