IACapital

SELL BTCUSDT về giá 37k

Giá xuống
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Dự báo cá nhân tôi cho rằng BTC sẽ giảm mạnh về lại ngưỡng 37k
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.