btt93

Phân tích BTC 12/05/2020, Mức giá đi ngang đang được hình thành.

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Xin chào tất cả mọi người ❤
Hành động của giá vào ngày hôm qua và khả năng ngày hôm nay sẽ không có gì nổi bật, vì BTC đang trong một giai đoạn sideway được thể hiện rỏ ràng từ 8k150 đến 8k9.

+H4
- Với sự giảm giá vào ngày 10/MAY . Mức giá đã có sự hồi phục vào vùng kháng cự 9k1 -> 9k2 vùng fibo 0.618, từ đó thoái lui về gần fibo 0 vùng kháng cự cực kì quan trong 9k150 -> 7k9

+H1
- Gía đang tiếp cận sát kênh giá phía dưới với những cây nến nhỏ volume thấp, trước đó giá cũng có dấu hiệu phá xuống kênh giá dưới nhưng đã bị từ chối mạnh mẽ. Từ đó ta có thể thấy được phe gấu đang cố gắng đẩy giá xuống tuy nhiên phe bò đã vào và kéo giá về lại kệnh giá củ. Nhưng những cây nến nhỏ tiến sát vùng biên dưới thì có thể thấy khả năng phe gấu bỏ cuộc là chưa có.
- Tuy nhiên vùng khangd cự 8k8 -> 8k9 vùng đang bị test khá nhiều lần những vẫn giử vững.
- ADX AND DI: ADX đang trong xu hướng tăng trong sự giảm giá.
-> Gía có khả nẳng giảm trong tương lai.
+M30
- BB: Bóp lại với nhau chuyển bị phá khỏi kênh giá nhỏ

-> Với vùng bb chart h1, khả năng giá giảm về vùng hỗ trợ dưới là cao hơn, vì biên trên của bb đang nằm trên kháng cự khá mạnh, và đang bị kháng cự bởi ema .
-> Khả năng giá sẽ bứt lên vùng 8k8 sau đó sẽ quay về vùng 8k150 trước khi có những diễn biến tiếp theo.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.