A_Luan26

Ý Tưởng Bitcoin Hôm Nay 10/11

BYBIT:BTCUSDT.P   BTCUSDT Perpetual Contract
Bitcoin hôm qua tiến sát gần 69.000 và sau đó khả năng các tay to bắt đầu chốt lời .
từ cuối chiều ngày hôm qua đến sáng nay toàn mấy nến xanh với bóng nến dài kéo lui xuống 66.000 ~ 67.000 .
Chúng ta nên chờ các tay to tiếp tục gom hàng ở vùng 67.000 xuống 64k5 rồi chờ lệnh mua khi thấy có setup chuẩn bị phá vỡ sau cũ tích lũy động lượng.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.