khoahuynh

30-08-2021: đà tăng của Bitcoin yếu rõ rệt

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Kể từ giữa tháng 08/21, đà tăng của Bitcoin đã giảm đi rõ rệt thể hiện qua sự suy yếu của đường MACD và RSI . Khối lượng giao dịch cũng giảm hẳn. Phân tích bên thị trường quyền chọn ở OKEX và Bitfinex thì chỉ số phơi nhiễm Gamma (Gamma Exposure) của các hợp đồng quyền chọn Call đã rất lớn cho thấy các market marker đang chịu áp lực rất lớn phải đi hedge vị thế của mình. Giá BTC lỡ mà có tăng lên chút nữa thì cũng coi như đó là cú rướng người kêu gọi FOMO. Càng tăng thì áp lực hedging càng lớn của market marker thì càng chết. Đứng ngoài cho lành và quan sát tín hiệu sell xuống.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.