Ichimoker-Tanjin

BTCUSDT 09/02/2022 - Tiếp cận lại đỉnh cũ?

Giá lên
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Trên khung m15 đã cho thấy 1 cơ hội hồi lên lại đỉnh cũ quanh 45k.
Hiện nay các vùng cầu bên dưới vẫn đang đỡ giá khá tốt.
Mình entry như trong hình: buy 43k sl 42k7 tp 45k
Đóng lệnh: đạt mục tiêu

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.