DuyMc

BTC hoàn tất sóng C và BAY

Giá lên
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Ai đã từng theo dõi mình thì dự đoán trước đây 1 tuần đúng 100%! BTC chỉnh về 43.5 hoàn tất sóng C. Và bây giờ là bay !!!!
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.