THTA

BTC 4h ngắn hạn - Giữ sức để bùng nổ

Giá lên
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Theo dự đoán từ bài trước, có vẻ BTC đã chọn phương án 2, lao xuống mức 8k2 và hiện tại đang sideway.
MCAD chưa cho tín hiệu mạnh nhưng RSI hội tụ báo hiệu đảo chiều tăng giá. Dự đoán BTC sẽ phá trend giảm, tăng giá và gặp mức kháng cự là 8k8-8k9, nếu xuyên qua mức này, nó sẽ tiếp tục tăng trước khi gặp mức kháng cự tiếp theo ở 9k3-9k4.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.