Trade5Day

Toàn Cảnh BTCUSDT trong thời gian sắp tới.

BITTREX:BTCUSDT   Bitcoin / Tether
Cản tâm lý mạnh nhất ở vùng giá 12k, Nếu muốn BTC tăng phải phá được cản đó..
Hiện tại giá đang về lại vùng test và break trend giảm trong T2/2018. Nếu trụ được 6-7k giá sẽ tiếp tục thử phá cản 12k. Nếu không trụ được, giá sẽ tiếp tục về vùng dự đoán 5k
Xu thế vẫn Down trend, Nên trade ngắn hạn sẽ tốt hơn là HOLD
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.