MUNC

và BTC đã không chạy tam giác

MUNC Cập nhật   
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
và BTC đã không chạy tam giác để alt tăng tí nữa mà xuống luôn đi sóng 5 cuối, 3 nhịp trước là WXY
Bình luận:
Anh em đã chuẩn bị đi chợ chưa :P
Bình luận:
Sau khi đo lại thì btc sẽ rơi 1 nhịp nữa về 518-525, sau đó ăn hồi cái lên 60-62 nha mọi người
Bình luận:
BTC đã chạy sóng 5 chưa xuống đến vùng kỳ vọng, đến đây sẽ quan sát tiếp khi btc đến vùng 60 -62

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.