bhbokinhvan

Bitcoin Soon 58.000 USD

Giá lên
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Bitcoin đang hình thành mô hình Double Bottom .
Dự đoán trong tháng 1 sẽ hồi về vùng giá 58.000 usd
Good luck guys :D
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.