Forex9999

Short BTC 48800 ; SL 49500; TP 45000

Giá xuống
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
- Cản 49500 theo w1 là cực mạnh
- W1 đóng nến chưa quan được 49000
- 2 ngày cuối tuần btc sẽ giảm hồi
- 10 ngày cuối tháng là chu kỳ giảm btc
- Mục tiêu 47500; 45000; 42000
Bình luận: đã short BTC ở 48800. mục tiêu 45000 và hết tháng đóng lệnh

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.