dungsmc

canh mua BTCUSDT/BITTREX

Giá lên
BITTREX:BTCUSDT   Bitcoin / Tether
Hiện trong khung 4h, RSI đã tăng cao chạm 100 và chạm kháng cự ở 7300, khả năng sẽ có điều chỉnh về vùng hỗ trợ 6650 trước khi có thể phá kháng cự tiến tới đỉnh mới, các bạn có thể canh bắt ở vùng này...
( quan điểm cá nhân! goodluck)
Bình luận: đang là thời điểm thoát BTC rất tốt trước khi BTC down xuống, cá mập đang đẩy lên làm tâm lý cho các bạn mắc ở đỉnh, hãy cân nhắc

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.