POLONIEX:BTCUSDT   Bitcoin / Tether USD
Đã tạo mô hình củng cố xu hướng