manhthanghd34

Dự đoán giá Bitcoin ngày 04-03-2022 giá xuống vùng 40k

Giá xuống
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Đóng nến D đỏ, BTC tiếp tục xu hướng giảm,

Xem xét ở khung 4h, BTC có thể giảm đến vùng hỗ trợ 40k, ở đây là 1 vùng hỗ trợ khá cứng, có thể xem xét vào thêm 1 ít hàng,

Phương án giao dịch: đứng ngoài xem diễn biến của thị trường

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.