HarryDamThanhHiepNWG

giao dịch live bitcoin phiên chiều scaping 7.3.2022

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
các bạn xem video để biết thêm chi tiết
phiên điều chỉnh này là scaping
giao dịch live trực tiếp

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.