HarryDamThanhHiepNWG

nhịp đập thị trường giá vàng 17.3.2022

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
giá vang có tín hiệu hồi từ 2h sáng lực khá tốt từ 20-30 điểm

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.