TraderTop-net

Phân tích Bitcoin đầu ngày 09/04 - Mô hình quá tốt cho Bò

Giá lên
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Một lần nữa, chúng ta thấy bitcoin quay trở lên vùng 5300 và các Crypto Trader Bò lại nín thở chờ đợi 1 cú phá ngưỡng này.

Chúng ta đang thấy mô hình Tam Giác Tăng - Ascending Triangle - được hình thành trên bitcoin ở khung thời gian này. Mô hình gồm 1 cấu trúc gồm các đáy cao dần lên và các đỉnh đi ngang, tạo ra 1 cái Tam Giác có cạnh dưới chếch lên. Mô hình biểu đồ thuộc dạng cơ bản này cho biết giá đang ở trong giai đoạn sideway nhưng bị dồn nén lên phía trên và lực mua phía dưới dồn lên trong khi lực bán phía trên chỉ có thể cầm cự ở 1 vùng kháng cự chứ không thể đẩy giá xuống. Tam Giác Tăng thường đóng vai trò là 1 bullish continuation pattern, tức là mô hình tiếp diễn xu hướng tăng. Đại khái như là xu hướng tăng nó dừng lại nghỉ mệt 1 chút và khi break cạnh trên của mô hình thì nó đi tiếp xu hướng trước đó. Vùng break là vùng 5300.

Vậy nếu break 5300 thì bitcoin đi đâu?

Theo lý thuyết thì có thể đi 1 đoạn A để lên đến 5800. Đoạn A này chính là đoạn rộng nhất của cái Tam Giác Tăng.

Chúng ta làm gì?

Có vài kịch bản đã được vạch ra ở trên. Hoặc chúng ta đợi break lên tầm 5400 rồi hồi lại để vào mua, hoặc mua từ dưới.

Để xem không nay có break không nhé

Happy and safe trading anh em !!!

➡️𝗦𝗔́𝗖𝗛 𝗧𝗥𝗔𝗗𝗜𝗡𝗚 𝗖𝗨̉𝗔 𝗧𝗥𝗔𝗗𝗘𝗥 𝗤𝗨𝗔̉𝗡 𝗟𝗬́ 𝗤𝗨𝗬̃ 𝗧𝗥𝗜𝗘̣̂𝗨 Đ𝗢̂: https://cutt.ly/danh-bai-fx
𝗧𝗿𝗮𝗱𝗲𝗿𝗧𝗼𝗽: https://vn.tradertop.net/
𝗬𝗼𝘂𝘁𝘂𝗯𝗲: http://bit.ly/yttdv
𝗙𝗮𝗰𝗲𝗯𝗼𝗼𝗸: http://bit.ly/groupfbtdv
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.