vuongdq2121

BTC đến điểm chốt lời

Giá xuống
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
BTCchạm trendline trên đi xuống hình thành mô hình 2 đỉnh, đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước và RSI có tín hiệu suy yếu
Đến ngưỡng thì ai long chốt ra USDT chờ hành động giá tiếp theo nếu break và đóng nến trên 49k3 tính long sau

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.