Trade5Day

Mua Ngắn Hạn

Giá lên
BITTREX:BTCUSDT   Bitcoin / Tether
Hiện tại giá đang control ở vùng Demand Tuần
Trên D1 vẫn là xu thế giảm, chưa có xác nhận tăng
H4 có vị thế mua sau khi break trend giảm và được hỗ trợ EMA 20
Khuyến nghị mua thăm dò tại vùng chỉnh H4, mua mạnh khi D1 có xác nhận tăng rõ ràng

Vùng phản ứng mạnh tai Sz D1: 9-11k
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.