Trên đây là nhận định chủ quan của mìn về BTC . vẫn giữ target vùng 46. Hiện BTC đang chạy sóng B với mô hình sóng Expanding Triangle