TraderTop-net

Phân tích Bitcoin đầu ngày 02/05 - Harmonic tạo khó khăn cho Bò

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Bitcoin nhích lên phá kháng cự quanh 5350 và đi lên đến 5400. Bò tiếp tục kiểm soát nhẹ tình hình hiện nay.

Tuy nhiên, cách thức phá lên 5350 lại không có vẻ thể hiện rằng Bò đang cường tráng. Các nến phá lên đều là nến khá nhỏ và volume thấp, cho thấy rằng Bò đang đi từng bước nhè nhẹ chứ không phải xông lên rầm rập. Điều này cho thấy lực mua đang ngày càng yếu đi khi giá tiến lên cao.

Về mô hình biểu đồ, chúng ta có mô hình Harmonic có tên Bearish ABCD , tức là đoạn AB=CD . Đây là mô hình đảo chiều từ tăng sang giảm, sử dụng sự cộng hưởng các mức Fibonacci. Chúng ta cứ đợi điều chỉnh xảy ra rồi mua từ dưới lên cũng được không sao.

Happy and safe trading anh em !!!

➡️𝗦𝗔́𝗖𝗛 𝗧𝗥𝗔𝗗𝗜𝗡𝗚 𝗖𝗨̉𝗔 𝗧𝗥𝗔𝗗𝗘𝗥 𝗤𝗨𝗔̉𝗡 𝗟𝗬́ 𝗤𝗨𝗬̃ 𝗧𝗥𝗜𝗘̣̂𝗨 Đ𝗢̂: https://cutt.ly/danh-bai-fx
𝗧𝗿𝗮𝗱𝗲𝗿𝗧𝗼𝗽: https://vn.tradertop.net/
𝗬𝗼𝘂𝘁𝘂𝗯𝗲: http://bit.ly/yttdv
𝗙𝗮𝗰𝗲𝗯𝗼𝗼𝗸: http://bit.ly/groupfbtdv
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.