vuongdq2121

BTC không có gì thay đổi vẫn sẽ về 37k6

Giá xuống
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
BTC không có gì thay đổi vẫn sẽ về 37k6
Nhìn sự tương quan 2 vùng khoanh tròn anh em tự nhận ra

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.