tnamlotus

13/1 BTC vẫn còn khả năng phục hồi

Giá xuống
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Nếu BTC tiếp tục rớt về 3325 và phục hồi lên 4k2 quay lại xu hướng uptrend
BTC về 3158, test đáy củ thì có thể về nơi xa lắm
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.