manhthanghd34

BTC ngày 03-03-2022 xu hướng điều chỉnh về 40k

Giá xuống
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Lực mua giảm dần, và xuất hiện nến đảo chiều, dự đoán BTC sẽ giảm giá từ 44k về 40k để tích lũy trên con đường lên 50k

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.