tradafx

Thị trường Crypto Hôm Nay 22/4: Bitcoin Sẽ Test Lại Vùng 38.5

Giá lên
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Thị trường Crypto Hôm Nay 22/4: Khả Năng Bitcoin Sẽ Re-test Lại Vùng 38.500$?

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.