vuongdq2121

BTC có khả năng về sâu tầm 3x

Giá xuống
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
BTC có khả năng về sâu tầm 36k
Anh em xem 2 giai đoạn của thị trường mô hình bàn tay gấu (cái này do anh em trong nhóm TELEGRAM của mình đặt khi mình chia sẻ mô hình này)
Đường giá luôn phản ảnh dữ liệu từ quá khứ theo tỷ lệ thì có thể về tới mức 36k do đó anh em trade hết sức cảnh giác đặc biệt là ai trade margin
Xu thế chính là giảm

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.