A_Luan26

Bitcoin tích lũy năng lượng cho sự phá vỡ

BYBIT:BTCUSDT   BTCUSDT Perpetual Contract
35 lượt xem
1
trên khung H4 , Bitcoin sideway trong khoảng 62.000 ~ 60.000 (cắt lên ,cắt xuống EMA ) .

Trong khoảng này ,khi phe gấu bán xuống khu 60.000 thì bị phe bò hấp thụ lực bán và mua lên với những pinbar rụt chân lên phía trên.

> ưu tiên cho mua ở phía dưới cho tradeday.