A_Luan26

Bitcoin tích lũy năng lượng cho sự phá vỡ

BYBIT:BTCUSDT.P   BTCUSDT Perpetual Contract
trên khung H4 , Bitcoin sideway trong khoảng 62.000 ~ 60.000 (cắt lên ,cắt xuống EMA ) .

Trong khoảng này ,khi phe gấu bán xuống khu 60.000 thì bị phe bò hấp thụ lực bán và mua lên với những pinbar rụt chân lên phía trên.

> ưu tiên cho mua ở phía dưới cho tradeday.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.