ThinhNgoAmatuer

BITCOIN NGÀY 16/11/2021

Giá xuống
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Hôm nay chúng ta có gì ở chart Bitcoin , như trên hình khung H4 mình đã tìm được ra vùng bẫy giá hay gọi vùng này là nơi buyer đã bị kẹt sau khi họ tham gia buy lên, và nếu nhìn ở khung lớn hơn là D thì ta lại có một xu hướng có đỉnh đáy được tạo thành từ chuyển động sau khi bẫy giá xuất hiện. Hiện tại vùng giá khoảng 59k đến 60k đang là vùng chống đỡ cuối cùng trước khi Bitcoin có đợt điều chỉnh lớn hơn. Sóng H4 thực sự đang rất mạnh và kịch bản theo nhận định cá nhân mình là giá có thể sẽ điều chỉnh sâu hơn. Đây là nhận định cá nhân, không phải lời khuyên đầu tư, mọi cân nhắc trước khi xuống tiền. Goodluck.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.