LeTrongHoaiNam

Bit đã trong xu hướng tăng ngắn hạn, nên mở vị thể mua

Giá lên
POLONIEX:BTCUSDT   Bitcoin / Tether USD
Mức 6k1-6k2 đã đươjc xác lập là cản mọi người nên long từ đoan này vì khả năng cao bit sẽ bật lại lên 7k1