NgocHaiPearlie

BITCOIN CÓ THỂ GIẢM MẠNH VỀ DƯỚI 20K

Giá xuống
NgocHaiPearlie Premium Cập nhật   
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Nếu nhìn chart tuần thật sự tôi đang rất lo ngại crypto sẽ bước vào down trend và có thể Bitcoin sẽ giảm về dưới 30k thậm chí 20k là sẽ khiến thị trường rơi vào chu kỳ giảm kéo dài
Mô hình sóng elliot đã hoàn thành,, và hiện tại đang bước vào chu kỳ sóng điều chỉnh
Bình luận:
Bitcoin đang bước vào sóng C của mô hình giảm
Bình luận:
BTCUSD đã giảm phá vỡ 30k. Sắp tới khả năng sẽ chạm mốc 20k

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.