HaleyPhun

BTCUSDT - 4H 23/06/2021

Giá lên
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
BTC đã break trendline và đang tiếp tục chạm vùng kháng cự và hỗ trợ. BTC có thể lên nhẹ đến 38k và tiếp tục là 41k


Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.