vuongdq2121

BTC sẽ đạt được mức giá 58k5 rồi có nhịp điều chỉnh về 52 53K

Giá lên
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
BTC sẽ đạt được mức giá 58k5 rồi có nhịp điều chỉnh về 52 53K
Anh em có thể cân nhắc chốt lời ở vùng 58K
Canh vị thế Short. hạn chế vào altcoin

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.