XuKe

btc test lại đáy

Giá xuống
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
phe bò đang cố gắng chống chọi lại phe gấu, nhưng dường như mọi người đang theo phe gấu
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.