BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Bitcoin . Lịch sử có thật sự kêu gọi??
Lưu ý bài viết này chỉ là nhận định của cá nhân không khuyến khích đầu tư.
Bitcoin trong vài tuần qua liên tục chinh phục nhiều đỉnh mới. ( tích cực)
Xu hướng trung hạn. Bit con sẽ tiếp tục tìm tới vùng fibo 0.6 để hoàn tất đỉnh sóng 5 theo sóng elliot . Chạm vùng này chắc sẽ có pannic về test lại fibo 0.26 khi đó mới biết xu thế tiếp diễn của bitcoin là như thế nào.

Trung hạn: Hỗ trợ 75xx ( fibo 0.26). Kì vọng 10k-10k2
Dài hạn Stoploss dưới 57xx. Kì vọng 30k.-35k
Chúc giao dịch thành công

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.